0 Sản phẩm

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Công ty Cổ phần Sản xuất Đồ gỗ Difa Sago sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
– Hỗ trợ khách hàng
– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
– Xử lý đơn đặt hàng, thông tin giao nhận
– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới.
– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch mua bán giữa bạn và Công ty Cổ phần Sản xuất Đồ gỗ Difa Sago.
2. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Công ty Cổ phần Sản xuất Đồ gỗ Difa Sago cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:
– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
– Chăm sóc khách hàng
– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.
0902 401 033